2019 Linker無限可能行銷創意競賽

創業競賽-參賽名單

隊名 隊長
銘陞震翰
陳同學
企鵝本
施同學
芭樂果食
楊同學
食破天機
陳同學
玩咖
陳同學
民間花生香 口齒留香
林同學
扁起士
林同學
東昇西落
李同學
糕出新風衛
劉同學
一個人
林同學
fighting
李同學
俞蓉誼
楊同學
這樣對不
許同學
綸綸備胎隊
廖同學
甘蔗
林同學
沒有人可以擊退一個堅強的希望
周同學
在地育成.弱勢重生
李同學
初戀番茄
張同學

贊助企業